BÆREKRAFT ​OG MILJØ - VÅR ​VERDI 2024:

Bærekraft og Miljøet, handler ​om å fremme respekt for ​mennesker og det samfunnet ​vi deler med hverandre på ​planeten vår.


#Ismannen / Simen

Sustainable energy source, wind mills.
Sustainable business for healing the world concept

Vår ​strategi

- bærekra​ft

Vi i Simens Isbar er en utrolig liten brikke, men vi ønsker å være beviste og være en del av en felles løsning for samfunnet / verden.

Hva er bærekraft for ​lille oss?


Bærekraft blir stadig et større ​konkurransefortrinn – det gir godt ​omdømme, skaper tillit, øker ​kundelojalitet til oss.


I tillegg, møter vi markedet og ​kravet til endring og ettersåøslen ​til merkevaren, Simens Isbar og ​øker i verdi. Arbeidsplassen vår ​blir attraktive å jobb i og for ​kundene våre.

Dere, våre kunder blir mer og mer ​beviste og vi ønsker og være en ​del av det dere tenker og mener. ​Undersøkelser viser at 67 % av ​norske forbrukere sier bærekraft ​har en avgjørende betydning for ​deres kjøpsbeslutninger. Den ​viser også at 64 % ofte diskuterer ​bærekrafts utfordringer med ​familie, venner og bekjente.

KILDE: seminar hos Idun/Hvam okt 2023

Allerede i 2018 så vi utfordringen. Vi hadde ​fargerike plast skjeer og de erstattet vi med ​tre skjeer.


Så fikk vi fokus på miljøvennlige IS-beger ​og fat.


Vi ville være beviste og miljøriktige.


Nå i 2024, blir det spennende når dagens ​søpletømming i Trondheim skal forbedres ​med flere muligheter for kildesortering. ​Dette ser vi frem til - vi er en del av ​fellesskapet.

Diverse Kids Helping the Woman Harvest Cabbage in the Garden

Viktige punkter for oss:

Råvarer, bevisstgjøre matsvinn ​og vi har avtale med ​ToGoodToGo

Food Waste in a Compost Bin
Young male hipster holding and carrying the Save The Earth tote handbag in green nature environment background - ecology and recycle concept.

Emballasje, med fokus på ​resirkulering og gjenbruk

Dette gjør vi

  • Involverer ansatte i Simens Isbar ​sine tanker og holdninger
  • Gir ansatte opplæring slik at de ​ser verdien av gjenbruk og for ​eksempel kildesortere ​plast/flasker/metall
  • Tilpasse oss prosjekter som ​gagner lokalsamfunnet
Sustainable business for healing the world concept


Vi vil i fremtiden, bevist følge ​anbefalinger og retningslinjer som vi ​regner med blir preget av krav og ​dokumentatasjoen hvordan- og hva vi ​gjør.


Trondheim, 1. februar 2024


#Ismannen / Simen